dilluns, 13 de febrer del 2012

THATQUIZ

Hola a tots, us he posat una nova fitxa de factors per tal que pogueu seguir practicant i que solucionem poc a poc els problemes de la primera fitxa proposada.

Clicau aquí

divendres, 10 de febrer del 2012

THATQUIZ

Hola boixos i boixes, he trobat una pàgina d'internet que ens permetrà fer fitxes/controls digitalment, de diverses matèries, mates, medi... La metodologia és la mateixa emprada dins el programa del càncer de la AECC, per tant anau amb compte amb les respostes que després tot es sap. Aquí us poso l'enllaç de la primera fitxa que vull que faceu, que serà de mates, sobre la descomposició que us vaig ensenyar al final del tema de fraccions. Haureu de fer les activitats a un paper en brut i quan tengueu la resposta introduir-la digitalment, i vull que dugueu el full en brut emprat al carpesano, per tant podeu realitzar-les a l'apartat que us toqui. A veure si així anam millorant i repassant alguns dels continguts treballats a classe.